26 de maig 2010

Trobada amb els professionals del centre

Tal com vaig exposar en l'anterior intervenció, aquests dies els he dedicat al seguiment i estudi del cas d'una alumna nouvinguda aquest curs en el nivell de P5. Aquesta nena procedeix de Perú i va començar el curs acabada d'arribar del seu país. Des d'un començament l'alumna ha seguit un procés d'adaptació al centre, a la llengua, als companys i professores, al nou sistema educatiu,..... però ha presentat grans mancances pel que fa referència als seu nivell d'aprenentatge i desenvolupament intel.lectual , així com en el desenvolupament de les seves capacitats. Això ha provocat que, durant unes hores setmanals, hagi treballat individualment amb la professora de necessitats educatives especials per tal d'aconseguir, a més a més d'una adaptació al nou entorn, el desenvolupament de les capacitats necessàries per a poder assolir els nous coneixements del curs en el qual es troba.

Jo he mantingut varies entrevistes amb la professora de NEE per tal de saber el nivell en el qual es troba l'alumna així com per a conèixer el treball que ella ha estat fent amb la nena. Mitjançant aquestes trobades he tingut coneixement sobre les proves que li ha passat, activitats que ha treballat amb ella, objectius que hi ha plantejats pel que fa referència al seu procés d'ensenyament-aprenentatge,..... Al mateix temps he pogut assistir a alguna trobada entre la tutora i la professora de NEE i he observat a l'alumna a l'aula i a les hores que ha assitit a reforç, així com el resultat de treballs i activitats fetes per ella.

Penso que el fet que la tutora i la professora de NEE tinguin trobades i reunions per tal d'anar fent el seguiment del procés de l'alumna és essencial per a què aquest sigui el més profitós possible. L'intercanvi d'idees, opinions, observacions,...... és imprescindible per a fer un seguiment correcte de l'alumna i poder anar adequant el procés d'ensenyament-aprenentatge a les seves necessitats. A més a més, la professora de NEE i la psicòloga del centre són les persones que orienten i guien a la tutora de l'alumna per tal d'adequar aquest procés al moment en el qual es troba la nena.

Per tant, remarcar el que hem estat dient de manera contínua en el debat, la importància del treball cooperatiu entre tots els professionals.

Amb aquesta experiència he pogut treballar diferents objectius proposats en el meu projecte:

* Observar i seguir un cas en concret
* Observar el  treball de diferents professionals del centre: psicòloga i professora de NEE
* Assistir a trobades entre aquests professionals i la tutora de l'alumna
* Observar el treball que es realitza amb alumnes que presenten algun tipus de dificultat o mancança en el 
   procés d'ensenyament-aprenentatge
* ......

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada